• 5 De Keyserlei
  • Antwerpen, Vlaanderen, 2018
  • Belgium

In 1 dag naar duidelijke en respectvolle feedback.
Antwerpen

RESPECTVOLLE FEEDBACK
Wie feedback geeft vanuit Verbindende Communicatie rekent op het zelforganiserend vermogen van mensen en de mogelijkheden van echt contact. 
Door het geven van duidelijke feedback -zowel waarderend als corrigerend- kunnen leerkrachten een omgeving creëren waarin leerlingen en collega’s op een bijzonder e ectieve manier kunnen leren. 
Feedback geven vanuit Verbindende Communicatie laat de ander in zijn waarde. Het geeft op een e ectieve manier informatie en inspireert de ontvanger van de feedback om er daadwerkelijk iets mee te doen.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
✔ Je bent in staat om gedrag van collega’s en leerlingen op een effectieve en respectvolle manier bespreekbaar te maken.
✔ Je kan gedrag doelgericht beïnvloeden door te kiezen voor verbinding en samenwerking.
✔ Je kan omgaan met emotionele reacties.
✔ Je kan feedback naar waarde schatten en leren van anderen.
✔ Je leert je blinde vlekken kennen en verkleinen.
✔ Je kan de waardering voor werk en inzet geven en ontvangen.

Praktisch:
€ 100
inschrijven via katrien@vzwcontact.be
meer info: https://goo.gl/f4nFkL

Dezelfde vorming wordt door Ann Ceyssens in Aalst op 26/10: https://goo.gl/S8Dg8r