Van introductie- tot jaartraining

 

In het veld voorbij goed en fout is de plaats waar Verbindende (Geweldloze) Communicatie zich afspeelt en waar verbindingen tot stand komen. De methodiek van Verbindende (Geweldloze) Communicatie biedt mensen concrete tools om dit mogelijk te maken. Stap voor stap, in je dagelijks leven leren toepassen en integreren.

 
 

Introductie- training

2 dagen, €200 p.p. excl. btw (prijs afhankelijk van locatie en geldig t.e.m. 31/12/2017)

Verloopt de communicatie tussen jezelf en anderen niet zoals je het zelf graag zou willen en wil je die graag verbeteren? Wil je leren hoe je in verbinding kunt komen en blijven met jezelf en de ander, ook op momenten dat het soms spannend wordt? Wil jij andere, gezondere, manieren leren om met jezelf en met anderen om te gaan? Wil je leren begrijpen wat er in jezelf en/of in je gesprekspartner(s) leeft?

Tijdens deze tweedaagse introductietraining wordt uitgebreid aandacht besteed aan:

 • Het model voor Geweldloze (Verbindende) Communicatie zoals dat werd ontwikkeld en verfijnd door Dr. Marshall Rosenberg (www.cnvc.org).
 • In contact komen met wat er werkelijk in jezelf leeft en hoe je dat kan uitdrukken.
 • Helder krijgen wat er in de ander leeft en ontdekken dat er andere manieren mogelijk zijn om de ander te horen.

Dit is een 2-daagse training voor iedereen die een begin wil maken met het leren Verbindend Communiceren. Tijdens deze twee dagen (12 lesuren) krijg je als deelnemer het volgende aangereikt:

Kennismaking met het gedachtegoed en korte biografie van de grondlegger Marshall Rosenberg
Voorstellen van theoretisch kader door middel van interactie met de deelnemers, gevolgd door het praktisch inoefenen van de diverse stappen van het model. Voorstellen van de metaforen, de giraf en de jakhals. Inzicht in levensvervreemdende taalpatronen en mogelijkheid tot persoonlijke groei door middel van het werken met eigen situaties in kleine groepjes.

Kijk gerust eens in de agenda voor de exacte opleidingsdata!

Verdieping 1

HOOR IK WAT JIJ NIET ZEGT?

2 dagen, €200 p.p. excl. btw (prijs afhankelijk van locatie en geldig t.e.m. 31/12/2017)

Empathisch luisteren en verbinding maken, begrippen die je meer en meer hoort. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Tijdens deze vorming leer je omgaan met moeilijke boodschappen op een empathische manier. De ander horen in wat hij of zij werkelijk zegt en op die manier nieuwe mogelijkheden ontdekken om te reageren.

Heb jij al een introductie-tweedaagse gevolgd en wil je je graag verder bekwamen in Verbindend of Geweldloos Communiceren? Wil jij graag meer leren over empathie? De taal van de Giraf leren toepassen? Leren horen wat er niet gezegd wordt met als doel de ander en jezelf beter te begrijpen en verbinding te creëren?

Empathisch leren omgaan met jezelf en de ander staan centraal tijdens deze twee dagen. Je krijgt de gelegenheid om volop te oefenen met eigen voorbeelden en situaties. Een aanrader voor wie zich verder wil bekwamen in Verbindende/Geweldloze Communicatie!

Inhoud Verdiepingsmodule 1, ‘Empathie en Mededogen’:

 • Opbouwen van het theoretisch kader.
 • Het schetsen van de drie keuzes: empathisch luisteren, eerlijk uiten en mijn binnenwereld.
 • Theorie empathisch luisteren.
 • Aanleren en toepassen 4 oren luisteren.
 • Theoretische- en praktijkoefeningen in kleine groepjes in empathisch luisteren.
 • Hoe kan je omgaan met moeilijke boodschappen? Aanleren en inoefenen van een eerste zelf-empathie-proces.
 • Het aanleren en inoefenen van een giraffe-dialoog dmv verschillende oefeningen.

Kijk gerust eens in de agenda voor de exacte opleidingsdata!

verdieping 2

OMGAAN MET BOOSHEID, SCHULD EN SCHAAMTE

3 dagen, €300 p.p. excl. btw (prijs afhankelijk van locatie en geldig t.e.m. 31/12/2017)

Leeft er boosheid in jou die je wel wil loslaten, maar je weet niet hoe? Wil jij graag verder met je leven maar draag je een last met je mee waarvan het je op dit moment maar niet lukt om die achter je te laten? Hebben schuld en/of schaamtegevoelens een zware impact op je leven waardoor vreugde ervaren haast onmogelijk is op dit moment?

Heb je reeds minimaal vier dagen training gevolgd bij mij of een van mijn collega’s en wil jij leren hoe je een positieve interne dialoog kunt voeren? Wil je je graag verdiepen in het thema omgaan met boosheid, schuld, schaamte en depressie? Dan is deze tweedaagse training vast iets voor jou.

Tijdens deze tweedaagse training gaan we dieper in op hoe wij vanuit het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie kijken naar en omgaan met gevoelens van boosheid, schuld, schaamte en depressie. Tijdens deze training werken we o.a. met de nvc dancefloors, ontwikkeld door de gecertificeerde trainers Bridget Belgrave en Gina Lawrie.

Tijdens deze twee dagen (12 lesuren) krijg je als deelnemer het volgende aangereikt:

 • Theorie rond boosheid, schuld, schaamte, depressie.
 • Aanleren en toepassen stappenproces rond boosheid, schuld, schaamte en depressie.
 • Aanleren en toepassen stappenproces rond het transformeren van pijn.

Kijk gerust eens in de agenda voor de exacte opleidingsdata!


Jaartraining

Integratiejaar Verbindende Communicatie van hart tot hart

12 dagen, 

€ 1430, excl. BTW voor particulieren
€ 1630, excl. BTW voor zakelijke deelnemers
(prijzen geldig in Ham)


Ben jij geïnspireerd door de mogelijkheden die Verbindend Communiceren je biedt om een gezonde relatie te kunnen ontwikkelen met jezelf én met de mensen rondom jou? Heb jij al een start gemaakt met Verbindend Communiceren en merk je dat het soms al gaat zoals je wenst, en in andere situaties nog uitdagend voor je is? Wil jij je graag verder bekwamen in de toepassing van dit gedachtegoed zodat plezier en vreugde in je relaties zullen toenemen? Wil jij Verbindend Communiceren verder integreren in je dagdagelijkse leven?

Tijdens dit jaartraject gaan we samen op weg gedurende twaalf dagen, verspreid over een heel jaar.
Het ontwikkelen van een gezonde relatie met jezelf en de ander staat tijdens dit jaar centraal. We gaan verschillende thema's verder uitdiepen. Dit is een intensief integratietraject.

Inhoud Jaartraining (12 dagen):

 • Helder maken van persoonlijke groeikansen en afstemmen met de groep.
 • Jezelf beter leren kennen en leren op een verbindende manier te kunnen verwoorden wat er in je omgaat.
 • Leren verbinding te kunnen maken en blijven behouden met jezelf alsook met de ander.
 • Verdere uitdieping van verschillende thema’s die we samen afspreken tijdens het 1e blok, bijvoorbeeld: Oordelen over jezelf en de ander - leren nee zeggen - SOS zelfempathie - screaming in Giraffe-taal - empathie en mededogen - kinderen - vijandbeelden - beschermende vs straffende macht - scary honesty - intieme relaties - vergeven in GC - uiten van waardering in GC
 • Aanleren en toepassen van diverse stoelenprocessen.
 • Aanleren en toepassen van helingsprocessen door middel van empathie.
 • Integratie groeikansen en afronding wensen van deelnemers.
 • Groeiwerk om tussentijds te doen, vormen van empathiegroepjes, onder andere oefenen in empathiegesprekken.

Kijk gerust eens in de agenda voor de exacte opleidingsdata!


MEDIATION

Wil je zoeken naar een oplossing maar lukt je dat niet alleen? Verlang je naar rust en wil je elkaar weer kunnen vertrouwen? Dan is mediation iets voor jou.

 • Zit je met een ruzie waar je niet meer uitkomt? In je relatie, je familie, op je werk?
 • Heb je een conflict dat uit de hand dreigt te lopen? Met je buren, je werkgever of een familielid.
 • Kost een onenigheid je veel te veel energie? Over alimentatie, een ontslagvergoeding, een erfenis of een reorganisatie als nieuw - samengesteld gezin?

Via Mediation vanuit verbindende communicatie ga je samen zoeken naar je eigen behoeften en luisteren naar de behoefte van de ander om zo te komen tot een strategie en oplossing die gezamenlijk gedragen wordt.  De mediatior neemt de rol is als onafhankelijke partij om enerzijds tijd en ruimte te geven aan de individuele noden en behoeftes en anderzijds ondersteuner in het leggen van de constructieve verbindingen.


Individuele coaching

Verbindende communicatie is als een compostbak voor al jouw behoeften.  Het verteert wat jou in de weg zit en zorgt ervoor dat al jou potenties volop in bloei komen.  
Tijdens individuele coaching wordt er vanuit empatisch luisteren echt ruimte en tijd gemaakt voor jou verhaal.  In dit proces maak je de verbinding met jezelf/ met je binnenkant om van hieruit ook weer stappen te kunnen zetten naar buiten.